+421 2 32 199 190
 +421 917 820 062

Profil naší kanceláře

Naše advokátní kancelář JUDr. Andrej Gara je nezávislá slovenská advokátní kancelář, založená podle slovenského právního řádu dne 1.10.2002. Na Slovensku se řadíme mezi etablované, zastabilizované a dynamicky se rozvíjející advokátní kanceláře poskytující právní služby. Pracují u nás vysoce odborní pracovníci s dlouhodobou praxí. Poskytujeme právní služby fyzickým osobám ve všech oblastech jejich každodenního života, poskytujeme jim potřebnou právní pomoc v souvislosti s ochranou jejich osobních anebo majetkových zájmů v běžných životních situacích. Poskytujeme právní služby i fyzickým osobám, podnikatelům a právnickým osobám ve všech oblastech jejich podnikaní a právní pomoc při prosazování jejich podnikatelských záměrů.

Naše advokátní kancelář je připravena poskytnout svým klientům právní pomoc ve všech oblastech práva. Jako většina advokátních kanceláří se i naše advokátní kancelář specializuje na určité oblasti práva, a to především na občanské, obchodní, rodinné, ústavní právo a právo k nemovitostem.

Našimi pozitivy jsou vysoká odbornost, maximální pozornost jednotlivému klientovi, individuální přístup, efektivní a hospodárné řešení problémů klienta a 24-hodinové právní poradenství. Neodmítneme žádného klienta a každý klientem předestřený problém je pro nás výzvou na jeho vyřešení ke spokojenosti klienta.

Při výkonu advokacie postupujeme vždy s odbornou pečlivostí, konáme čestně, svědomitě, přiměřeným způsobem a důsledně využíváme všechny právní prostředky a uplatňujeme v zájmu klienta všechno, co podle svého přesvědčení považujeme za prospěšné. Přitom dbáme na účelnost a hospodárnost poskytovaných právních služeb, abychom zbytečně nezvyšovali náklady klienta. Při poskytování právních služeb postupujeme vždy v souladu s pokyny klienta, s pravidly profesní advokátní etiky a v souladu se všemi pravidly a předpisy Slovenské advokátní komory. Vážíme si v plné míře důstojnosti advokátního stavu.

Za účelem poskytování komplexní právní pomoci úzce spolupracujeme s vybranými znalci v různých oblastech, ověřenými tlumočníky, spolehlivými a důslednými exekutory, notáři, správci konkurzních podstat, jako i s patentovými správci.

Naším prvořadým cílem je maximální spokojenost klienta s námi poskytnutými právními službami a šíření dobrého jména advokacie na Slovensku.

Kontaktujte nás

Sídlo společnosti

Štefánikova 14
811 05 Bratislava

mob: +421 917 820 062
tel: +421 2 32 199 190
fax: +421 2 32 199 191
e-mail: agara@gkg.sk

Pobočky kanceláře

Nitrianska Blatnica č.126
956 05 Nitrianska Blatnica
(okres Topoľčany)

mob: +421 917 820 062
e-mail: agara@gkg.sk

Trenčianska cesta 603
957 01 Bánovce nad Bebravou

tel: +421 /3 853 134 09
mob: +421 908 795 986
e-mail: agara@gkg.sk