+421 2 32 199 190
 +421 917 820 062

JUDr. Ladislav Hubenák

lhubenak@gkg.sk
+421 2/32 199 190
+421 917 820 062
slovenský, anglický

JUDr. Ladislav Hubenák je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú úspešne ukončil v roku 2014. Počas štúdia sa zúčastnil viacerých medzinárodných programov ako napríklad LLP/Erasmus na univerzite v Kolíne nad Rýnom. Prvé právnické skúsenosti získaval už počas štúdia ako právny asistent. Po ukončení štúdia pracoval v advokátskej kancelárii v Bratislave. V roku 2015 úspešne absolvoval rigoróznu skúšku na Právnickej fakulte Trnavkej univerzity. Od augusta 2015 pracuje ako advokátsky koncipient JUDr. Andreja Garu, Vo svojej právnej praxi sa zameriava predovšetkým na občianske a obchodné právo.

Kontaktujte nás

Sídlo kancelárie

Štefánikova 14
811 05 Bratislava

mob: +421 917 820 062
tel: +421 2 32 199 190
fax: +421 2 32 199 191
e-mail: agara@gkg.sk

Pobočky kancelárie

Nitrianska Blatnica č.126
956 05 Nitrianska Blatnica
(okres Topoľčany)

mob: +421 917 820 062
e-mail: agara@gkg.sk

Trenčianska cesta 603
957 01 Bánovce nad Bebravou

tel: +421 /3 853 134 09
mob: +421 908 795 986
e-mail: agara@gkg.sk