+421 2 32 199 190
 +421 917 820 062

JUDr. Erika Kišová

ekisova@gkg.sk
+421 2/32 199 190
+421 917 820 062
slovenský, anglický

JUDr. Erika Kišová sa narodila v Banskej Bystrici. Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde absolvovala aj rigorózne konanie. Od roku 2016 pôsobí v advokátskej kancelárii JUDr. Andreja Garu, kde absolvovala svoju koncipientsku prax. Venuje sa predovšetkým ochrane práv dieťaťa, manželskému a rozvodovému právu, medzinárodným únosom detí a ďalším mimosporovým konaniam v rodinnoprávnych a statusových veciach. Vo svojej profesnej praxi sa tiež venuje civilnému právu procesnému a zastupovaniu klientov pred súdom predovšetkým v mimosporových veciach. Je členkou Slovenskej advokátskej komory a členkou bratislavskej interdisciplinárnej skupiny uplatňujúcej zásady Cochemského modelu v poručenskej agende. Pravidelne sa zúčastňuje na domácich aj zahraničných odborných konferenciách a vzdelávacích podujatiach predovšetkým z oblasti detskej psychológie a detskej psychiatrie. Je autorkou monografie Názor dieťaťa a právny rámec ochrany jeho zisťovania a ako spoluautorka participuje na odborných článkoch k rodinnoprávnym témam zverejňovaných v prílohe Hospodárskych novín – Právo a spravodlivosť.

Kontaktujte nás

Sídlo kancelárie

Štefánikova 14
811 05 Bratislava

mob: +421 917 820 062
tel: +421 2 32 199 190
fax: +421 2 32 199 191
e-mail: agara@gkg.sk

Pobočky kancelárie

Nitrianska Blatnica č.126
956 05 Nitrianska Blatnica
(okres Topoľčany)

mob: +421 917 820 062
e-mail: agara@gkg.sk

Trenčianska cesta 603
957 01 Bánovce nad Bebravou

tel: +421 /3 853 134 09
mob: +421 908 795 986
e-mail: agara@gkg.sk