+421 2 32 199 190
 +421 917 820 062

Mgr. Eva Garová

egarova@gkg.sk
+4210 2 32 199 190
+421 907 799 011
slovenský, nemecký

Mgr. Eva Garová študovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, ktorú úspešne ukončila v roku 2000. Po ukončení štúdia pracovala ako advokátska koncipientka v bratislavskej advokátskej kancelárii, v ktorej nadobudla bohaté skúsenosti v oblasti pozemkového práva, občianskeho a obchodného práva, pričom sa venovala najmä sporovej agende a zastupovaniu klientov v rámci súdnych konaní. V roku 2004 úspešne zložila advokátske skúšky a bola zapísaná do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory pod registračným číslom 4704.

Vo svojej právnickej praxi sa špecializuje najmä na občianske právo, pozemkové právo, rodinné právo, z toho najmä na ochranu osobnosti a nároky zo zodpovednosti za škodu, ale aj na obchodné právo, pričom jej doménou je zmenkové právo. V predmetných oblastiach má bohaté skúsenosti aj v sporovej agende.

Kontaktujte nás

Sídlo kancelárie

Štefánikova 14
811 05 Bratislava

mob: +421 917 820 062
tel: +421 2 32 199 190
fax: +421 2 32 199 191
e-mail: agara@gkg.sk

Pobočky kancelárie

Nitrianska Blatnica č.126
956 05 Nitrianska Blatnica
(okres Topoľčany)

mob: +421 917 820 062
e-mail: agara@gkg.sk

Trenčianska cesta 603
957 01 Bánovce nad Bebravou

tel: +421 /3 853 134 09
mob: +421 908 795 986
e-mail: agara@gkg.sk