+421 2 32 199 190
 +421 917 820 062

Mgr. Jana Fraštacká

jfrastacka@gkg.sk
+421 2/32 199 190
+421 948 874 865
slovenský, český, anglický, španielsky

Mgr. Jana Fraštacká je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú úspešne ukončila v roku 2017. Počas štúdia na vysokej škole pracovala na pozícií právnej asistentky vo viacerých advokátskych kanceláriách v Bratislave. Vo svojej praxi sa venuje najmä občianskemu právu s dôrazom na právo rodinné. Zaujíma sa aj o medzinárodné právo súkromné ako aj o trestné právo. Členom tímu advokátskej kancelárie sa stala v septembri 2017, kde v súčasnosti pôsobí ako advokátska koncipientka.

Kontaktujte nás

Sídlo kancelárie

Štefánikova 14
811 05 Bratislava

mob: +421 917 820 062
tel: +421 2 32 199 190
fax: +421 2 32 199 191
e-mail: agara@gkg.sk

Pobočky kancelárie

Nitrianska Blatnica č.126
956 05 Nitrianska Blatnica
(okres Topoľčany)

mob: +421 917 820 062
e-mail: agara@gkg.sk

Trenčianska cesta 603
957 01 Bánovce nad Bebravou

tel: +421 /3 853 134 09
mob: +421 908 795 986
e-mail: agara@gkg.sk