+421 2 32 199 190
 +421 917 820 062

Mgr. Miroslav Staník

mstanik@gkg.sk
+421 2/32 199 190
+421 917 820 062
slovenský, anglický, nemecký

Mgr. Miroslav Staník získal právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú úspešne absolvoval v roku 2011.

Miroslav po absolvovaní vysokoškolského štúdia pôsobil na pozícii advokátskeho koncipienta v jednej z prestížnych bratislavských advokátskych kancelárií. V roku 2015 úspešne absolvoval advokátske skúšky, pričom následne bol zapísaný do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory. Po absolvovaní koncipientskej praxe začal pôsobiť ako spolupracujúci advokát v advokátskej kancelárii JUDr. Andreja Garu.

Miroslav sa v rámci svojej praxe venuje rôznym oblastiam práva a to napríklad obchodnému právu, občianskemu právu, právu obchodných spoločností, zmluvnému právu, právnemu auditu obchodných spoločností, právu nehnuteľností, rodinnému právo, správnemu právu, právu na ochranu osobnosti, problematike ochrany osobných údajov a sporovej agende. Miroslav pomáha klientom pri zastupovaní v konaniach pred súdmi pri aktívnych aj pasívnych sporoch.

Kontaktujte nás

Sídlo kancelárie

Štefánikova 14
811 05 Bratislava

mob: +421 917 820 062
tel: +421 2 32 199 190
fax: +421 2 32 199 191
e-mail: agara@gkg.sk

Pobočky kancelárie

Nitrianska Blatnica č.126
956 05 Nitrianska Blatnica
(okres Topoľčany)

mob: +421 917 820 062
e-mail: agara@gkg.sk

Trenčianska cesta 603
957 01 Bánovce nad Bebravou

tel: +421 /3 853 134 09
mob: +421 908 795 986
e-mail: agara@gkg.sk