+421 2 32 199 190
 +421 917 820 062

Mgr. Patrik Kachlík

pkachlik@gkg.sk
+421 2/32 199 190
+421 917 820 062

Mgr. Patrik Kachlík je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú úspešne ukončil v roku 2012. Prvé právnické skúsenosti získaval už počas štúdia ako právny asistent. Po ukončení štúdia pracoval v prestížnej advokátskej kancelárii v Bratislave.

Členom tímu advokátskej kancelárie sa stal v januári 2018, kde v súčasnosti pôsobí ako právnik.

Patrik sa v rámci svojej praxe venuje rôznym oblastiam práva, ako napríklad obchodnému právu, občianskemu právu, právu obchodných spoločností, zmluvnému právu, právu nehnuteľností a sporovej agende v konaniach pred súdmi pri aktívnych a pasívnych sporoch.

Kontaktujte nás

Sídlo kancelárie

Štefánikova 14
811 05 Bratislava

mob: +421 917 820 062
tel: +421 2 32 199 190
fax: +421 2 32 199 191
e-mail: agara@gkg.sk

Pobočky kancelárie

Nitrianska Blatnica č.126
956 05 Nitrianska Blatnica
(okres Topoľčany)

mob: +421 917 820 062
e-mail: agara@gkg.sk

Trenčianska cesta 603
957 01 Bánovce nad Bebravou

tel: +421 /3 853 134 09
mob: +421 908 795 986
e-mail: agara@gkg.sk