+421 2 32 199 190
 +421 917 820 062
KORONAVÍRUS – povinnosť platiť výživné na maloleté dieťa v čase pandémie

KORONAVÍRUS – povinnosť platiť výživné na maloleté dieťa v čase pandémie

KORONAVÍRUS – povinnosť platiť výživné na maloleté dieťa v čase pandémie
13. Apríl 2020

Mnoho rodičov aktuálne rieši zníženie, či úplny výpadok príjmu z dôvodu pandémie a s tým súvisiacu neschopnosť platiť súdom určené výživné na maloleté dieťa v plnom rozsahu. V prípade podnikateľov z dôvodu povinného zatvorenia prevádzky, či poklesu na zisku a v prípade zamestnancov z dôvodu zníženia príjmu či v mnohých prípadoch aj straty zamestnania. V tejto situácií sa na nás často obraciate s otázkami, ako je to s platením výživného. Odpovede na najčastejšie z nich Vám prinášame v tomto článku.

  1. Musím platiť výživné, keď sa mi zmenil príjem?

V prípade, že Vám bola vyživovacia povinnosť k maloletému dieťaťu uložená vykonateľným súdnym rozhodnutím, výživné musíte platiť vo výške a v čase určenej predmetným rozhodnutím.

Ak nemáte súdom uloženú povinnosť platiť výživné v určitej výške a v určitom čase a platíte ho na základe rodičovskej dohody s druhým rodičom, ktorú neschvaľoval súd, odporúčame Vám oznámiť druhému rodičovi Vašu aktuálnu finančnú situáciu čo najskôr, a dohodnúť sa s ním na znížení výživného z dôvodu poklesu Vášho príjmu. Môžete tak predísť zbytočným nedorozumeniam.

Pripomíname, že plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonnou povinnosťou bez ohľadu na ich aktuálnu finančnú situáciu. Rodičia, ktorí nemajú súdom uloženú vyživovaciu povinnosť, si ju musia plniť aspoň v minimálnom rozsahu.

  1. Musím platiť aj výživné na tvorbu úspor?

Áno, ak Vám bola táto povinnosť uložená vykonateľným súdnym rozhodnutím. V opačnom prípade, ak prispievate na tvorbu úspor na základe rodičovskej dohody, ktorú neschvaľoval súd, je opätovne vhodné, aby ste druhého rodiča informovali o Vašej situácií a dohodli sa na znížení či prerušení zasielania príspevkov na tvorbu úspor pre maloleté dieťa.

  1. Čo sa stane v prípade, keď nezaplatím výživné v termíne určenom súdnym rozhodnutím?

V prípade, že si nesplníte svoju vyživovaciu povinnosť určenú vykonateľným súdnym rozhodnutím v plnom rozsahu a včas, môže druhý rodič podať návrh na vykonanie exekúcie, či trestné oznámenie z dôvodu zanedbania povinnej výživy. Trestnoprávnej zodpovednosti bude čeliť rodič ktorý si neplní svoju vyživovaciu povinnosť k dieťaťu najmenej dva mesiace v období dvoch rokov.

  1. Čo môžem robiť v situácií, keď nemám dostatok financií na zaplatenie súdom určeného výživného?

Máte viacero možností. Najjednoduchší spôsob je uzatvoriť rodičovskú dohodu s druhým rodičom, v ktorej si dohodnete výšku výživného a jeho splatnosť a zašlete ju súdu spolu s návrhom na zníženie výživného na schválenie. V prípade, že dohoda nie je možná, môžete podať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia – zníženie výživného v dôsledku zmeny pomerov na Vašej strane v súvislosti s dočasným  znížením Vášho príjmu počas tohto obdobia. V takom prípade je potrebné relevantne preukázať zníženie Vášho príjmu ako aj nemožnosť uhrádzať výživné v aktuálnej, súdom stanovenej výške. Na rozhodnutie o návrhu má súd v zmysle zákona 30 dňovú lehotu. Pri rozhodovaní bude brať do úvahy nielen Vaše príjmy ale aj Vaše majetkové pomery, možnosti a schopnosti. Rovnako by mal zohľadňovať skutočnosť, či si môžete zvýšiť príjem pomocou využitia aktuálnych opatrení vlády prijatých na podporu podnikateľov ako aj zamestnancov. Všetky tieto skutočnosti je vhodné v návrhu detailne popísať.

Pokiaľ riešite podobný problém a nemáte sa možnosť o Vašich právnych otázkach s kým poradiť, neváhajte sa na nás obrátiť. Pomôžeme Vám vypracovať návrh znenia rodičovskej dohody, či návrh na zníženie výživného šitý na mieru na obdobie pandémie. Rovnako sa na nás neváhajte obrátiť aj s akýmkoľvek iným rodinnoprávnym problémom. Sme Vám k dispozícií online na e-mailovej adrese: office@gkg.sk.

 

Kontaktujte nás

Sídlo kancelárie

Štefánikova 14
811 05 Bratislava

mob: +421 917 820 062
tel: +421 2 32 199 190
fax: +421 2 32 199 191
e-mail: agara@gkg.sk

Pobočky kancelárie

Nitrianska Blatnica č.126
956 05 Nitrianska Blatnica
(okres Topoľčany)

mob: +421 917 820 062
e-mail: agara@gkg.sk

Trenčianska cesta 603
957 01 Bánovce nad Bebravou

tel: +421 /3 853 134 09
mob: +421 908 795 986
e-mail: agara@gkg.sk