+421 2 32 199 190
 +421 917 820 062

Právna poradňa
súvisiaca s COVID-19

KORONAVÍRUS – povinnosť platiť výživné na maloleté dieťa v čase pandémie

Mnoho rodičov aktuálne rieši zníženie, či úplny výpadok príjmu z dôvodu pandémie a s tým súvisiacu neschopnosť platiť súdom určené výživné na maloleté dieťa v plnom rozsahu. V prípade podnikateľov z dôvodu povinného zatvorenia prevádzky, či poklesu na zisku a v prípade zamestnancov z dôvodu zníženia príjmu či v mnohých prípadoch aj straty zamestnania. V tejto situácií sa na nás často obraciate s otázkami, ako je to s platením výživného. Odpovede na najčastejšie z nich Vám prinášame v tomto článku.

čítať viac

COVID – 19 a finančné príspevky pre podnikateľov

Národná rada Slovenskej republiky v súčasnosti prijíma finančné opatrenia, ktoré majú pomôcť živnostníkom a zamestnávateľom, ktorí sú výrazne ekonomicky zasiahnutí krízou spôsobenou šírením koronavírusu. Cieľom týchto finančných opatrení je najmä zachovanie pracovných miest, zmierniť negatívne dopady na fyzické, ako aj právnické osoby a zároveň odbremeniť podnikateľov od daňových a právnych povinností.

V nasledujúcom článku Vám prinesieme bližšie informácie ohľadom možností riešenia vzniknutej situácie z pohľadu podnikateľov, no najmä spôsob využitia vládou ponúkaných finančných príspevkov pre zamestnávateľov a živnostníkov.

čítať viac

Zmena OČR a PN v čase pandémie

V súvislosti so šírením ochorenia Covid 19 došlo k zmene viacerých zákonov, vrátane zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorým došlo k zmenám pri poskytovaní nároku na ošetrovné (OČR) počas vyhláseného núdzového stavu, ako aj dočasnej práceneschopnosti (PN) v dôsledku karantény alebo izolácie. Novela zákona o sociálnom poistení nadobudla účinnosť dňa 27. marca 2020. V tomto článku Vám zhrnieme podmienky nároku na OČR a PN.

čítať viac

KORONAVÍRUS – Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa

Množstvo menších či väčších zamestnávateľov sa v týchto neštandardných časoch šírenia vírusu COVID-19 ocitlo v neľahkej situácii. V súvislosti s prijímaním ochranných opatrení proti šíreniu nákazy došlo k zatvoreniu veľkého počtu prevádzok. Zamestnávatelia sa tak dostali do zlej ekonomickej situácie, ktorá často vyúsťuje do prepúšťania zamestnancov. Napriek mimoriadne ťažkej situácii však zamestnávatelia musia dbať na to, aby bolo skončenie pracovného pomeru zákonné. V opačnom prípade to pre nich predstavuje riziko, že si títo zamestnanci budú následne nárokovať náhradu mzdy z dôvodu neplatného skončenia pracovného pomeru.

čítať viac

COVID-19 – Starostlivosť o maloletých v kontexte obmedzenia voľného pohybu osôb počas Veľkonočných sviatkov

Otázkou rodičov v súvislosti s vydanými obmedzeniami zostáva, čo s realizáciou striedavej osobnej starostlivosti a ich styku s deťmi počas Veľkej noci. Všeobecné stanovisko našej advokátskej kancelárie k realizáciu styku počas korona krízy sme poskytli v článku „KORONAVÍRUS – styk áno alebo nie?“. V súčasnosti sa však vyskytuje aj otázka, či nariadený zákaz vychádzania počas Veľkej noci niečo na tejto situácii mení.

čítať viac

Kontaktujte nás

Sídlo kancelárie

Štefánikova 14
811 05 Bratislava

mob: +421 917 820 062
tel: +421 2 32 199 190
fax: +421 2 32 199 191
e-mail: agara@gkg.sk

Pobočky kancelárie

Nitrianska Blatnica č.126
956 05 Nitrianska Blatnica
(okres Topoľčany)

mob: +421 917 820 062
e-mail: agara@gkg.sk

Trenčianska cesta 603
957 01 Bánovce nad Bebravou

tel: +421 /3 853 134 09
mob: +421 908 795 986
e-mail: agara@gkg.sk