+421 2 32 199 190
 +421 917 820 062
Spotrebiteľské zmluvy – Zmluva o zájazde (zákon č. 170/2018 Z.z.)

Spotrebiteľské zmluvy – Zmluva o zájazde (zákon č. 170/2018 Z.z.)

Spotrebiteľské zmluvy – Zmluva o zájazde (zákon č. 170/2018 Z.z.)
8. Apríl 2020

V súvislosti s obmedzením tradičného cestovania na letné dovolenky nepochybne mnoho z Vás uvažuje, ako naložiť so zakúpenou dovolenkou. Načo máte nárok, ak Vám cestovná kancelária Vašu zaplatenú dovolenku zrušila ? Na otázky aké máte práva a možnosti Vám odpovieme v tomto článku.

Ako spotrebiteľ máte právo kedykoľvek pred začatím dovolenky odstúpiť od zmluvy. Ak nastanú pred začatím zájazdu neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, môžete odstúpiť od zmluvy bez toho, aby cestovnej kancelárii vznikol nárok na odstupné. Situáciu okolo svetovej pandémie ochorenia COVID – 19 možno jednoznačne vnímať ako mimoriadnu okolnosť, ktorá bráni bezpečnému vycestovaniu do cieľového miesta zájazdu, ako aj bezpečnému zotrvaniu v cieľovej destinácii. V prípade odstúpenia od zmluvy máte nárok na vrátenie celej zaplatenej sumy. Cestovná kancelária je povinná Vám vrátiť všetky Vaše platby, ktoré ste jej uhradili, a to v lehote 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Nárok na odstúpenie od zmluvy má však aj samotná cestovná kancelária, a to v prípadoch, ak nebol dosiahnutý istý počet účastníkov zájazdu uvedený v zmluve.

Ak Váš zájazd trvá viac než 6 dní kancelária má možnosť odstúpiť od zmluvy najneskôr 20 dní pred začatím zájazdu. Ak by Váš zájazd mal trvať od 2 do 6 dní, tak kancelária je oprávnená od zmluvy odstúpiť od zmluvy najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu. V prípade, ak by mal Váš zájazd trvať menej ako 2 dni je cestovná kancelária oprávnená odstúpiť od zmluvy najneskôr do 2 dní pred začatím zájazdu.

Okrem vyššie uvedených prípadov môže cestovná kancelária odstúpiť od zmluvy aj keď nastali neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti brániace cestovnej kancelárii plniť zmluvu o zájazde. Cestovná kancelária je však  povinná oznámiť cestujúcemu, že odstupuje od zmluvy o zájazde bezodkladne pred začatím zájazdu. Odstúpenie od zmluvy realizované cestovnou kanceláriou nič nemení na skutočnosti, že je Vám povinná vrátiť všetky Vami zrealizované úhrady a to do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Dôležité je poznamenať, že ak ste uzavreli zmluvu o zájazde mimo predajného miesta cestovnej kancelárie ste oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde do 14 dní od uzavretia zmluvy aj bez uvedenia dôvodu a bez povinnosti zaplatiť odstupné.

Mnoho cestovných kancelárii si za zrušenie dovolenky v tejto mimoriadnej situácii účtujú  tzv. storno poplatky. Pamätajte, že na akýkoľvek poplatok v období svetovej pandémie koronavírusu nemá cestovná kancelária zákonný nárok.

Niektoré cestovné kancelárie Vám za nezrušenie tohto ročnej dovolenky môžu ponúknuť voucher v hodnote zaplatenej dovolenky s platnosťou do 31.10.2021. Takýto voucher Vám môže byť poskytnutý so zdanlivou výhodou, že Vám nebudú naúčtované  tzv. storno poplatok. Ako sme už v tomto článku spomínali v mimoriadnej situácii máte nárok na vrátenie všetkých Vašich platieb bez akéhokoľvek poplatku a nemôžete byť v žiadnom prípade nútený takýto voucher prijať.

Pokiaľ plánujete zrušiť svoju dovolenku a máte obavy, že Vám budú účtované storno poplatky a nemáte sa možnosť o Vašich právnych otázkach s kým poradiť, neváhajte sa na nás obrátiť. Pomôžeme Vám v tejto mimoriadnej situácii vyriešiť Vaše problémy vzniknuté pri vrátení Vašich finančných prostriedkov, ktoré ste doteraz uhradili cestovnej kancelárii. Neváhajte sa na nás obrátiť aj s akýmkoľvek iným právnym problémom online na e-mailovej adrese: office@gkg.sk

Kontaktujte nás

Sídlo kancelárie

Štefánikova 14
811 05 Bratislava

mob: +421 917 820 062
tel: +421 2 32 199 190
fax: +421 2 32 199 191
e-mail: agara@gkg.sk

Pobočky kancelárie

Nitrianska Blatnica č.126
956 05 Nitrianska Blatnica
(okres Topoľčany)

mob: +421 917 820 062
e-mail: agara@gkg.sk

Trenčianska cesta 603
957 01 Bánovce nad Bebravou

tel: +421 /3 853 134 09
mob: +421 908 795 986
e-mail: agara@gkg.sk