+421 2 32 199 190
 +421 917 820 062
Nahradenie súhlasu druhého rodiča

Nahradenie súhlasu druhého rodiča

Nahradenie súhlasu druhého rodiča
30. November 2018

Môžem zmeniť meno a priezvisko dieťaťa bez súhlasu druhého rodiča? Ako mám v takomto prípade postupovať a na koho sa mám obrátiť?               Žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého dieťaťa podávajú jeho rodičia, ak sú jeho zákonnými zástupcami, ako spoločnú žiadosť. Ak ide o maloletého staršieho ako 15 rokov, musia rodičia k žiadosti priložiť jeho […]

Môžem zmeniť meno a priezvisko dieťaťa bez súhlasu druhého rodiča? Ako mám v takomto prípade postupovať a na koho sa mám obrátiť?

 

            Žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého dieťaťa podávajú jeho rodičia, ak sú jeho zákonnými zástupcami, ako spoločnú žiadosť. Ak ide o maloletého staršieho ako 15 rokov, musia rodičia k žiadosti priložiť jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Ak o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého žiada iba jeden z jeho rodičov, k žiadosti priloží aj

 

  1. a) písomný súhlas druhého rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom alebo právoplatné rozhodnutie súdu nahrádzajúce jeho súhlas, ak súhlas nedal alebo ak sa súhlas nedal získať,
  2. b) úmrtný list druhého rodiča, ak zomrel,
  3. c) právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony druhého rodiča, ak bolo takéto rozhodnutie vydané.

 

Zmena priezviska je v zmysle ustanovenia § 35 Zákona o rodine podstatnou otázkou výchovy maloletého dieťaťa, o ktorej rodičia vždy rozhodujú spoločne bez ohľadu na to, či je alebo nie je dieťa zverené jednému z nich do osobnej starostlivosti. Pokiaľ sa o podstatnej otázke výchovy maloletého dieťaťa rodičia nedokážu dohodnúť, rozhodne na návrh niektorého z nich súd. Súd tak rozhoduje o nahradení vôle, resp. súhlasu druhého rodiča, čo pri zmene priezviska znamená, že rozhoduje o udelení súhlasu k podaniu žiadosti o zmenu priezviska na obvodný úrad.

 

Návrh na udelenie súhlasu so zmenou priezviska maloletého dieťaťa sa podáva na miestne príslušnom súde, ktorým je okresný súd, v ktorého obvode má maloleté dieťa svoje bydlisko.

 

Za zmenu mena a priezviska sa vyberá správny poplatok podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v kolkových známkach podľa platného Sadzobníka správnych poplatkov.

 

3,- €  zmena hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska
33,- €  priezviska maloletých detí
100,- €  mena alebo priezviska v ostatných prípadoch

 

V oblasti rodinného práva sa  špecializujeme nielen na maloleté deti aj na pomoc ich rodičom prípadne rozvedeným manželom. V takýchto prípadoch poskytneme klientovi kvalifikovanú právnu ochranu, profesionálne právne poradenstvo rovnako aj pomoc a súčinnosť pri riešení jeho individuálneho problému. Neváhajte sa na nás obrátiť na e-mailovej adrese: kabsolonova@gkg.sk

 

 

Kontaktujte nás

Sídlo kancelárie

Štefánikova 14
811 05 Bratislava

mob: +421 917 820 062
tel: +421 2 32 199 190
fax: +421 2 32 199 191
e-mail: agara@gkg.sk

Pobočky kancelárie

Nitrianska Blatnica č.126
956 05 Nitrianska Blatnica
(okres Topoľčany)

mob: +421 917 820 062
e-mail: agara@gkg.sk

Trenčianska cesta 603
957 01 Bánovce nad Bebravou

tel: +421 /3 853 134 09
mob: +421 908 795 986
e-mail: agara@gkg.sk