+421 2 32 199 190
 +421 917 820 062
Oficiálne stanovisko Ing. Daniela Kvoceru a Advokátskej kancelárie JUDr. Andreja Garu, právneho zástupcu Ing. Daniela Kvoceru k udalostiam zo dňa 17.2.2020 a 20.2.2020.

Oficiálne stanovisko Ing. Daniela Kvoceru a Advokátskej kancelárie JUDr. Andreja Garu, právneho zástupcu Ing. Daniela Kvoceru k udalostiam zo dňa 17.2.2020 a 20.2.2020.

Oficiálne stanovisko Ing. Daniela Kvoceru a Advokátskej kancelárie JUDr. Andreja Garu, právneho zástupcu Ing. Daniela Kvoceru k udalostiam zo dňa 17.2.2020 a 20.2.2020.
2. Marec 2020

Vzťah medzi otcom a matkou začal v roku 2012. Po narodení maloletého Danka sa však správanie matky markantne zmenilo. Matka nejavila záujem o starostlivosť o maloletého ani o spoločnú domácnosť. Celá jej pozornosť sa sústredila na nakupovanie luxusného oblečenia a prezentáciu nadštandardného spôsobu života, ktorý jej otec, ako svojej vtedajšej partnerke a matke spoločného dieťaťa zabezpečoval. Spôsob života matky […]

Vzťah medzi otcom a matkou začal v roku 2012. Po narodení maloletého Danka sa však správanie matky markantne zmenilo. Matka nejavila záujem o starostlivosť o maloletého ani o spoločnú domácnosť. Celá jej pozornosť sa sústredila na nakupovanie luxusného oblečenia a prezentáciu nadštandardného spôsobu života, ktorý jej otec, ako svojej vtedajšej partnerke a matke spoločného dieťaťa zabezpečoval. Spôsob života matky prerástol do tých rozmerov, že postupne začala byť žiarlivá až paranoidná na každého s kým sa otec stretol a médiá začala zásobovať senzáciu vyvolávajúcimi informácii o jeho údajných milenkách. Už v tomto období sa u matky prvýkrát prejavili sklony k prenasledovaniu a vyhrážaniu. Matka pravidelne otcovi kontrolovala osobné veci ako aj e-maily a SMS správy v telefóne. Na základe nepravdivých a difamujúcich tvrdení matky však o otcovi začali vychádzať v novinách články, ktoré nepriaznivo ovplyvnili a aj ovplyvňujú jeho pracovný aj osobný život. Napriek jeho úsiliu o záchranu vzťahu sa napokon na jar 2017 definitívne rozišli na podklade toho, že matka bez otcovho vedomia a súhlasu zobrala maloletého Danka zo spoločnej domácnosti z Bratislavy a odsťahovala sa s ním do Blažíc k jej rodičom. V 9/2018 matka vyvolala incident, kedy sa pred očami maloletého Danka hodila pod idúce auto, čomu predchádzali dramatizujúce scény a verbálne útoky ako že zabije starú matku zo strany otca, ako aj samotného otca maloletého, a fyzické napadnutie najbližšej rodiny. Od toho obdobia sa jej maloletý Danko, ktorý celý incident sledoval na vlastné oči, bojí a kontakt s matkou odmieta.

Okresný súd Bratislava III vydal dňa 4.7.2019 vo veci na základe rozsiahleho dokazovania rozsudok, ktorým maloletého Danka zveril do starostlivosti otca a matke určil rozsiahly styk, ktorý však matka nevyužíva.

Aktuálne je konanie matky predmetom vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní pre podozrenie zo spáchania trestného činu nebezpečného prenasledovania, ohovárania, vyhrážania sa a trestného činu výtržníctva. Predmetom vyšetrovania je o.i. aj cez 25.000 SMS správ s výhražným obsahom, ktoré matka zaslala otcovi za uplynulý rok a pol. Vyšetrovanie prebieha na OR PZ Bratislava III. Na základe prezistenia stavu konania na poslednom výsluchu máme informáciu, že vyšetrovateľ má dostatok dôkazov pre rozhodnutie o vznesení obvinenia.

Matka si v súvislosti s vyššie uvedeným však vymyslela svoj vlastný príbeh, v ktorom sa dlhodobo prezentuje ako „obeť“ justičného systému. Matka tento svoj zdramatizovaný príbeh s prvkami vymyslených udalostí už viac ako rok predáva do rôznych médií s celoslovenskou pôsobnosťou a prezentuje ho na sociálnych sieťach so širokým spoločenským dosahom prostredníctvom založenej stránky: Iniciatíva za vymazaných rodičov, k dnešnému dňu so 12.427 sledovateľmi, ktorí jej myšlienky a postoje šíria na webe.

Matka dňa 19.10.2019 na tlačovej konferencii strany socialisti.sk oznámila svoju kandidatúru v parlamentných voľbách do Národnej rady SR. Práve svoj príbeh „vymazanej matky“, šírený prostredníctvom zmienenej facebookovej stránky, využíva ako primárny nástroj na svoju volebnú kampaň. S blížiacim sa termínom parlamentných volieb matka svoje konanie neustále stupňuje v jeho dramatizácii a za účelom získania politického kapitálu vo voľbách neváha zneužívať osobu maloletého Danka, o ktorého inak v skutočnosti nejaví záujem.

Dňa 21.12.2019 matka otcovi zaslala ďalšiu z mnohopočetných SMS správ, kde mu uviedla, že posiela List do TASR, kde to preberú všetky denníky, pričom uvedené zakončila opakovanými vyhrážkami, kde sa otcovi vyhrážala, že uvidí „božie mlyny už melú … a ver pre teba nie dobrým smerom.“. ….. „…Moje číslo účtu máš na mimosúdne vyrovnanie, pokiaľ mi neuhradíš škodu, po novom roku ide žaloba na teba.“

Skutočným úmyslom matky nie je získať syna, vybudovať si so synom pevné a hlboké citové väzby, ale naopak jej záujem je čisto majetkovo a finančne podfarbený, matka od otca sústavne požaduje majetkové mimosúdne vyrovnanie, otcovi prízvukuje, že vie jej číslo účtu a ak sa chce dohodnúť, nech zaplatí. Matka otca v podstate prostredníctvom médií vydiera, otcovi dáva jasne najavo, že s medializáciou prípadu prestane, ak otec matke vyplatí požadovanú sumu a nahradí jej „škodu“, ktorá jej vznikla. Okrem uvedeného si na maloletom postavila svoju kampaň, pričom ju vôbec nezaujíma, aký vplyv to má na jeho psychické zdravie ani skutočnosť, že mu tým len stále viac ubližuje.

Dňa 25.12.2019 sa matka otcovi prostredníctvom SMS správy opätovne vyhrážala. Matka sa notoricky otcovi vyhráža medializáciou prípadu, svoj skreslený, vyfabulovaný a jednostranne nastavený príbeh uvádza nielen na sociálnych sieťach, ale aj vo viacerých periodikách. Matka koná pudovo, nepremyslene a alibisticky, nemysliac na potreby a záujmy dieťaťa.

Matka otcovi zaslala dňa 31.12.2019 nasledovnú SMS správu: „takze bol jezisko . dnes je silvester a zajtra má Danko narodeniny….nebola som uz pri 3 Dankovych narodeninách … kedy a kde mozem vidieť Danka???“ Pripomíname, že maloletý Danko má narodeniny dňa 2.1. a nie 1.1., tak ako to nesprávne uviedla matka, ktorá by mala ako prvá poznať dátum narodenia vlastného dieťaťa.

Dňa 4.1.2020 matka otcovi prostredníctvom SMS správy zaslala návrh, v ktorom uviedla, že keďže je už presťahovaná v Bratislave, tak otcovi navrhuje, aby jej prenajal byt, kde pôvodne žili. Teda byt hneď vedľa otca a maloletého. Maloletý Danko by mala podľa jej návrhu mať v starostlivosti ona, ona by mala byť preferenčným rodičom a otec by mal nastúpiť len v prípade potreby, ak matka nebude zvládať starostlivosť o syna. Matka opäť mení zaužívaný režim dieťaťa, nerešpektuje súkromie otca, nerešpektuje potreby dieťaťa a súdne rozhodnutia.

Po tom, čo otec matke neodpísal táto začala so svojím štandardným útočným prejavom, začala sa otcovi vyhrážať, že ak nepristúpi na jej dohodu ona svoj boj tento rok ešte zintenzívni, bude pokračovať a otcovi vyhlási vojnu. Postoj matky pôsobí negatívne najmä na maloleté dieťa, čo je zapríčinené konaním matky, ktorej správanie sa je potrebné v prvom rade korigovať.

Okrem uvedeného matka v tomto období uverejnila sériu článkov v médiách, ktoré sú opätovne vymyslené, značne účelové, klamlivé a slúžia len na zviditeľnenie matky. Dňa 28.1.2020 dokonca otca vyzývala prostredníctvom Iniciatívy za vymazaných rodičov, aby odstúpil ako Generálny riaditeľ z Vodohospodárskej výstavby, a.s.. Podobné výzvy na odstúpenie z funkcií matka adresovala viacerým osobám, ktoré sa nestotožňovali s jej verziou príbehu. Ak by matka skutočne chcela napraviť svoj vzťah s maloletým Dankom, ktorý sa jej bojí z dôvodu niekoľkých vlastných negatívnych skúsenosti s matkou, z dôvodu jej nevhodného, agresívneho správania, svoju energiu a svoje úsilie by venovala práve k reparácii ich vzťahu v súlade s odporúčaniami psychológa, znalca, kolízneho opatrovníka, súdu a iných zúčastnených a dotknutých osôb, aktívne by sa zúčastňovala stretnutí nariadených súdom výchovným opatrením tak, ako to robí otec. Zároveň by rešpektovala odporúčania odborníkov, ktorých maloletý Danko z dôvodu strachu z matky navštevuje, a ktorí viackrát jasne uviedli, že medializácia, násilné odoberanie dieťaťa a vyvolávanie scén v prítomnosti Danka, nezlepšujú jeho psychický stav ani vzťah s matkou. Matka však permanentne koná úplný opak.

Zrejme dňa 16.2.2020 v nedeľu, matka umiestnila pred materskou školou maloletého na Jeséniovej ulici 61 v Bratislave billboard so svojou fotkou z predvolebnej kampane za stranu socialisti.sk, za ktorú kandiduje pod por. č. 6, s nasledujúcim textom: „Danko, mamka ťa ľúbi najviac na svete a veľmi mi chýbaš!“

Otec maloletého Danka v pondelok 17.2.2020 štandardne zaviezol autom do škôlky. Keď Danko pred škôlkou uvidel tento billboard s fotkou matky, veľmi sa ho zľakol, a to až tak, že sa pocikal. S krikom a plačom utekal naspäť do auta, z ktorého odmietal vystúpiť a chcel ísť domov.  Otec sa tak musel s maloletým Dankom vrátiť naspäť domov, prezliecť Danka do suchých nohavíc a upokojiť ho. Približne po hodine sa mu maloletého podarilo  ubezpečiť, že sa nemusí ničoho báť, matka sa pred škôlkou a ani v škôlke fyzicky nenachádza a uistiť ho, že on ani pani učiteľka nedovolia, aby ho matka zo škôlky nasilu odviedla. Až následne maloletý Danko potiažmo súhlasil, že do škôlky sa pôjde ešte raz pozrieť. Ešte večer pred spaním Danko túto tému opätovne otvoril, žalostne plakal, že sa matky bojí, bojí sa že ho nasilu zoberie zo škôlky, že ho zase vezme do Košíc a už nikdy neuvidí kamarátov a ani otca.

Matka maloletého Danka s otcom dlhodobo prenasleduje, vyvoláva rôzne fyzické konflikty, vykrikuje po nich na verejnosti, násilne sa dožaduje prevzatia maloletého, ktoré on sám odmieta, protiprávne vchádza do ich bytového domu a „číha na syna za rohom“, či sústavne privoláva policajné hliadky, čo je pre maloletého Danka vo veku 6 rokov samo o sebe extrémne stresujúce a negatívne vplýva na jeho psychický vývoj.

Závažnosť konania matky a intenzitu následkov zvyšuje aj skutočnosť, že matka svoje konanie cielene medializovala. Prostredníctvom denníka Nový čas svoj počin zverejnila v printovej verzii článku na str. 6 a 7, vo webovom článku na adrese: https://www.cas.sk/clanok/945483/nekonecny-boj-beaty-o-milovaneho-danielka-bilbord-pred-skolkou-syna-ktoreho-nevidela-531-dni-video/ a vo video reportáži dostupnej na adrese:   https://tivi.cas.sk/video/2524517/nekonecny-boj-beaty-o-milovaneho-danielka-bilbord-pred-skolkou-syna-ktoreho-nevidela-531-dni/. Práve toto video potvrdzuje, že zo strany matky nejde o nič iné ako o volebnú kampaň, keď v 1:26 min. uvádza, že bude organizovať tlačovú konferenciu v ktorej bude uvádzať mená konkrétnych osôb zodpovedných za korupciu v poručenskej agende, pričom na tomto videu je možné viddieť aj náhle zmeny v správaní sa matky – plače, teda navodzuje situáciu utrápenej matky, o krátku chvíľu sa usmieva.. Tento denník pritom fabrikuje články pre matku na objednávku, a tak ako v predchádzajúcich prípadoch, ani tentokrát za účelom objektivizácie veci nezverejnili žiadne stanovisko otca, ktoré sú poľahky dostupné.

Vyššie uvedené články matka následne zdieľala na svojej facebookovej stránke Iniciatívy za vymazaných rodičov, z ktorých je taktiež zrejmé ich politické zameranie.

Dňa 19.02.2020 v čase 15,30 hod. išiel otec do materskej škôlky na Jeseniovej 61 pre maloletého Danka. Pri príchode do Materskej škôlky zbadal pred škôlkou odstavené vozidlo WV Golf  s evidenčným číslom matky. Následne išiel do Materskej škôlky na poschodie, kde sa nachádza trieda včielok, ktorú navštevuje Danko. Pred dverami triedy včielok sedela na kresle matka maloletého a telefonovala pravdepodobne na políciu a oznamovala im, že ju napadla pani učiteľka z materskej škôlky, ktorá vykonávala dozor v triede. Dvere do triedy boli otvorené. Otec prišiel ku dverám triedy a v tom zbadal vystrašenú a šokovanú pani učiteľku Bc. Janu Soókyovú, ktorá bola v triede spolu s detičkami a pani učiteľkou Jarmilou Batthyányová. Keď vzápätí zbadal vystrašeného Danka, ktorého upokojovala pani učiteľka Jana Soókyová, utekal k nemu, vzal ho na ruky a následne chcel ísť do šatne pre Dankove veci, ale v ceste mu stála matka maloletého, ktorá ho nahrávala svojim mobilným telefónom a otec cez ňu nemohol prejsť, tak sa vrátil naspäť do triedy k detičkám, kde sa s maloletým ukryli do zborovne aj spolu s pani učiteľkou Janou Soókyová. Tam sa otec dozvedel od pani učiteliek, čo sa tam pred jeho príchodom udialo a že do triedy včielok prišla matka maloletého, ktorá chcela komunikovať s maloletým Dankom a následne si ho chcela vziať zo škôlky. Maloletý Danko to odmietal a tak ju pani učiteľka požiadala, aby odišla. Matka neuposlúchla a následne začala nahrávať na mobilný telefón pani učiteľky a detičky v triede. Pani učiteľka Jana Soókyová požiadala niekoľkokrát matku, aby nenahrávala deti a miestnosť na mobil a aby vymazala, čo už natočila. Pani Janočková neuposlúchla žiadosť pani učiteľky, ale naopak provokatívne niekoľkokrát okolo učiteľkinej hlavy pokračovala ďalej. Na to privolala pani učiteľka políciu. Po príchode polície, komunikovala matka s políciou. Polícia za krátko odišla bez toho, aby sa situácia ukľudnila. Následne matka v areáli postávala pri odpadkových nádobách, kde inscenovala, že jej niečo je resp., že jej tečie krv z nosa, ktorú však nikto nevidel.

Situácia sa stále neukľudnovala, pani Janočková verbálne naďalej napádala učiteľky a dokonca už aj niektorých rodičov, ktorí sa ohradili proti jej správaniu sa v škôlke a tak pani učiteľka opäť volala na políciu cez linku 158. Polícia prišla, komunikovala s matkou, pani učiteľkami a s pani zástupkyňou Pavlínou Bojnanskou. Matka zostala v areáli Materskej škôlky a rodičia sa pohoršovali, čo sa v objekte pred zrakom ich detí deje. Detičky v triede po incidente s matkou maloletého boli šokované a vystrašené. Matka si privolala k škôlke aj média s dvoma kamerami a redaktorku s mikrofónom, ktorí nahrávali  pohyb v škôlke. Aj napriek výzve pani zástupkyne Paulíny Bojnanskej, aby opustili areál školy a  nestresovali detičky a rodičov, matka naďalej matka s novinármi pokračovali v provokácii tesne pred vchodom do materskej školy. Následne pani zástupkyňa Bojňanská odviezla otca spolu s maloletým Dankom a šokovanou pani učiteľkou Janou Soókyovou autom bočnou bránou z areálu škôlky domov po odporučení policajnej hliadky.

Zaujímavou skutočnosťou bolo vyjadrenie jedného rodiča a zároveň poslanca mestskej časti Bratislava nové Mesto pred policajnou hliadkou, že videl matku maloletého ako si v priestoroch škôlky papierom poškodzovala nos, aby si sama sebe vyvolala krvácanie z nosa,  čo následne p. Janočková aj polícii uviedla, teda že bola napadnutá učiteľkou, čo však nebola pravda.

Pani učiteľka Bc. Jana Soókyová opísala incident nasledovne:

            Dňa 19.2.2020 počas popoludňajšej smeny, som bola Bc. Jana Soókyová a Jarmila Batthyányová v triede včielok, kde si chodili deti vyzdvihovať rodičia. Cca o 15,30 hod. prišla p. Janočková  a pozerala sa na deti. Do triedy nevstupovala. Nijak som nezasahovala, maloletý Danko Kvocera sa s deťmi hral. Keď uvidel p. Janočkovú rozbehol sa za skrinky v triede, kde sa schoval. Vtedy sa p. Janočková spýtala, či môže ísť do triedy. Ja som jej odpovedala, že rodičia do triedy vstupovať nesmú, na čo sa ma pýtala na moje meno. Keďže som jej ho nechcela povedať, začala si ma natáčať na mobil. Jasne som ju poprosila, aby prestala, že si to neželám a nemá nato nárok. P. Janočková však natáčala ďalej a vyhrážala sa mi. Naďalej ma provakčne natáčala napriek niekoľkým upozorneniam, aby prestala. Vedome a cielene provokovala s mobilom a natáčaním tak, že mi ho dávala priamo pred tvár. Keď nepomáhalo a ďalej provokovala, zobrala som si kalendár, aby som sa ním kryla, čo nepomáhalo. V tom som už počula ako plačú deti, ktoré boli zo správania sa p. Janočkovej vo veľkom strese.  V záujme ich ochrany som sa snažila tomu zabrániť a vytlačila som ju nenásilne z triedy von tak, aby som deťom nespôsobovala ešte väčšiu traumu a stres a zavrela som dvere. Dvere p. Janočková  opäť otvorila, natáčala ďalej, na  čo som jej dôrazne povedala, aby prestala a vyzvala som ju, aby odišla a deti  ďalej nestresovala. Zavrela som dvere do triedy, kde už medzi deťmi nastalo napätie a plač. P. Janočková však opätovne otvorila dvere a išla za mnou na druhý koniec triedy, kde som ju opätovne vyzvala, aby prestala natáčať a keď neprestala, snažila som sa jej brániť v ďalšom natáčaní s tým, že nech okamžite opustí triedu, že ohrozuje týmto deti. Začala vrieskať a trhať telefónom tak, aby mohla ďalej deti a mňa natáčať, vtedy ju dokonca prišiel Danko búchať a kričal na p. Janočkovú, aby ma nebila a aby ihneď z jeho škôlky odišla. Zobrala som Danka k sebe a snažila sa ho upokojiť. P. Janočková odišla z triedy a sadla si do kresla pred dvere a nie je mi známe, kedy z materskej školy odišla. Potom prišiel p. Kvocera, ktorý si syna prevzal a upokojoval ho.

            Následne som zavolala na 158, že som bola v MŠ napadnutá matkou, aby poslali hliadku. Ja Bc.Jana Soókyová som odišla z triedy cez núdzový východ a čakala som vonku na hliadku. Keď p. Janočková zbadala prichádzať hliadku, vyšla na dvor a tvrdila, že som ju napadla a v nose mala tampón a snažila sa presvedčiť políciu, že ja som jej to vraj spôsobila, čo ja dôrazne odmietam. P. Janočkovej som sa za celý čas nedotkla. Keď som policajtom povedala, že Janočková klame, lebo napadla ona mňa, začala Janočková vrieskať aj na policajtov.

            Hliadka pozostávajúca z troch policajtov tento incident riešila tak, že jeden policajt odišiel bokom s  p. Janočkovou a ďalší dvaja išli so mnou k budove, kde spísali okolnosti. Zapísali si moje údaje a kontakt, všetko som im povedala ako v skutočnosti prebiehalo. Hliadka povedala, že p. Janočková pôjde s nimi, nakoniec však hliadka odišla bez p.Janočkovej a tá ostala pri bráne areálu MŠ. Boli tam s ňou nejakí ľudia, z ktorých jeden mal v ruke kameru a druhý fotoaparát. Nakoľko sme sa mali obavy o svoju bezpečnosť a  o bezpečnosť detí, opäť som zavolala som hliadku, aby p. Janočková opäť nevyvolala konflikt a tým neohrozovala psychicky prítomné deti, ktoré sa už aj tak báli po predchádzajúcom útoku p. Janočkovej. Pri rozhovore s privolanou hliadkou, s ktorou sme komunikovali v priestoroch mimo prítomných detí, aby sme deti netraumatizovali,  bol už prítomný aj p. Kvocera, ktorý im opísala situáciu od okamihu, kedy si prišiel po syna Daniela. Do miestnosti vstúpil aj rodič, ktorý oznámil hliadke, že jeho manželka videla, ako p. Janočková pri bráne usmiata telefonuje a v okamihu, ako zbadala policajné auto, rýchlo si strčila do nosa vreckovku, čím chcela navodiť situáciu, akože je zranená. Keďže p. Janočková stále stála pri bráne materskej školy spolu aj už so spomínanými ľuďmi, požiadala som policajtov o doprovod. Zástupkyňa MŠ sa ponúkla, že ma odvezie autom zo záhrady materskej školy. Policajti navrhli, aby som odišla aj s Dankom Kvocerom a jeho otcom v aute zástupkyne nepozorovane, keďže už ide odviezť mňa. Policajti nám povedali, že ešte chvíľu počkajú a až po našom odchode pôjdu von, aby sa zabránilo ďalším konfliktom v priestoroch a v areály materskej školy, kde si v tomto čase chodili rodičia pre deti a odchádzali s nimi von na parkovisko. Telefonicky som privolala aj už spomínanú zástupkyňu pre materskú školu, Mgr. Pavlínu Bojnanskú, ktorá prišla cca o 16,15 a pomohla celú situáciu riešiť.

Podľa jej vyjadrenia stálo auto p. Janočkovej na parkovisku ešte o 16,50. V čase jej odchodu cca 18,00 už na parkovisku žiadne auto nestálo.

Matka si najlepší záujem dieťaťa vykladá v rozpore s právnymi predpismi, medzinárodnými dohovormi na ochranu práv dieťaťa, avšak v súlade so svojimi sebeckým záujmom, ktorým je získanie majetkové prospechu, pomsta otcovi a zviditeľnenie sa pred voľbami. Vzhľadom na vyššie uvedené len ťažko možno hovoriť o matke ako o takom rodičovi, ktorý by mal viesť výchovu maloletého a ktorý by dával záruky riadnej výchovy maloletého dieťaťa tak, aby výsledkom jeho výchovy sa dosiahol cieľ výchovy, za ktorý sa považuje fungujúca, citovo a psychosociálne zrelá ľudská osobnosť s produktívnou sociálnou orientáciou.

Problémom je, že matka si týmto spôsobom realizuje vlastné záujmy, ktoré nie sú kompatibilné so záujmami syna Daniela. Matka sa minimálne od apríla 2019 snaží o vlastné zviditeľnenie sa, pričom zneužíva na to syna Daniela a skutočnosť, že otec je Generálnym riaditeľom štátneho podniku. Ak by otec nebol v uvedenej verejnej funkcii, o tomto prípade by sa určite nepísalo. Avšak v súčasnosti je spoločnosť nastavená tak, že je možné poľahky, predovšetkým bez dôkazov obviniť kohokoľvek, kto je vo vysokej štátnej funkcii a nikto neskúma, či obvinenia sú pravdivé alebo sú len zhlukom výmyslov autora obvinenia. A na tomto stavia svoju sebaprezentáciu pani Janočková, ktorá donekonečna obviňuje otca z korupcie, klientelizmu a ovplyvňovania súdov bez toho, aby poskytla aspoň jediný dôkaz, ktorý by uvedenému konaniu nasvedčoval. Za 2 roky veľmi aktívnej kampane pre a za seba matka nikomu neposkytla žiaden dôkaz toho, čo tvrdí o funkcionárovi alebo otcovi p. Ing. Kvocerovi. Poľutovania hodné je, že niektoré média matke v tomto jej konaní vychádzajú v ústrety a uverejňujú jej klamstvá, ktoré p. Ing. D. Kvocera neustále vyvracia a vždy aj úspešne vyvrátil.

 

  1. Janočková denne obťažuje otca desiatkami sms správ s výhražným obsahom, v ktorých sa vyhráža a uráža nielen otca, ale aj jeho právneho zástupcu, súdy, znalcov, prokurátora a všetkých tých, ktorých sa jej nepodarilo oklamať. Na p. Janočkovú podal otec a ďalšie dotknuté osoby viac ako 50 trestných oznámení pre rôzne trestné činy, väčšina podaní je v súčasnosti preverovaná políciou.

 

Konanie matky – umiestnenie billboardu na plot Dankovej škôlky a jej násilné správanie sa v škôlke dňa 20.2.2019 sú už predmetom trestného oznámenia otca, ktoré bolo doručené a následne doplnené na políciu.

Matka si zrejme uvedomila protiprávnosť a následok svojho konania vnútri v škôlke preto, a toto je konkrétna skutočnosť, ktorá matku charakterizuje, matka zinscenovala svoje zranenie nosa, aby sa mohla pred prichádzajúcou hliadkou polície odprezentovať ako obeť. Avšak nerátala s tým, že jeden z rodičov ju v čase príjazdu policajnej hliadky videl usmiatu telefonovať a potom, čo zbadala prichádzajúcu hliadku polície, natlačila si do nosa papierový kapesník, aby predstierala zranenie.

Dôležité je uviesť, ako matka a prípad zverejňujúce médium manipulujú verejnosť a čitateľov pozmeňovaním, prípadne úpravou dôkazov. Na webe a rovnako tak v printovom vydaní uvedené médium zverejnilo fotku učiteľky, ktorá má navádzať dojem jej útoku na autora fotky. Pravdou však je, že p. Janočková v miestnosti v škôlke nefotila, ale nahrávala video. Zámerne teda vybrali časť, záber z videa, ktorý by mohol zvádzať na túto ich myšlienku. Išlo však o opak a to, že učiteľka si práve pred natáčaním videa p. Janočkovou zakrývala tvár. Neútočila na p Janočkovú. Manipulácia dôkazom a verejnou mienkou je celkom zrejme prítomná.

Otec sa aktívne snaží riešiť vzniknutú situáciu s matkou, čo však matka odmieta. Otec matku neustále vyzýva, aby navštívila odbornú pomoc, čo odmieta, ponúka jej mediáciu, čo odmieta, ponúka jej pomoc psychológa, ktorý by matku a otca naučil spolu komunikovať, matka odmieta. Otec sa matky niekoľko krát pýtal, kde v Bratislave býva, odmietla mu túto skutočnosť uviesť, až po niekoľkomesačnom naliehaní mu uviedla štvrť, kde býva avšak nie ulicu. Viac odmietla. Keď otec matku požiadal, aby mu poslala fotky izbičky Danka v jej byte v Bratislave, kde by Danko bol s matkou, toto matka odmietla. Na opakované žiadosti o zaslanie fotiek matka otcovi napísala, že ona mu nie je povinná nič posielať a tiež, že nie je povinná Dankovi zariadiť izbu. Otec dodnes nevie, kde matka v Bratislave skutočne býva. Otec pravidelne informuje matku o Dankovi, čo robí, ako sa má, o jeho zdravotnom stave.

 

Otec zásadne odmieta, že by matka nebola 18 mesiacov s Dankom, ako to matka medializuje. Otec opakovane sa snažil o kontakt pre matku a na stretnutie so synom a matkou syna priviedol. Avšak p. janočková namiesto toho, aby sa začala venovať synovi, začala otcovi veľmi vulgárne nadávať, útočiť naňho a to všetko pred Dankom. Reakcia Danka bola vždy taká, že utiekol k autu otca a prosil ho, aby odišli. Nie raz sa stalo, že matka syna s otcom prenasledovala až k domu, kde Danko s otcom býva.

Nie je to otec, ktorý bráni matke v stretávaní sa s matkou, je to matka, ktorá nemá záujem o syna a túto tému zneužíva cez niektoré média na seba prezentáciu a seba realizáciu – byť videný. Otec neustále ponúka matke riešenia, ktoré však matka odmieta. Matka nemá záujem o syna.

 

Otec vníma posledné 2 aktivity matky ako pokračujúcu snahu o zviditeľnenie sa, ľudia v súčasnosti viac sledujú rôzne billboardy, čo chcela matka bezpochyby zneužiť a takýmto spôsobom sa zviditeľniť, keď pred škôlku syna nechala umiestniť svoj „ apolitický “ billboard, na ktorom je tvár matky – fotka z kampane už spomenutej politickej strany, za ktorý kandiduje. Matka nemá záujem o syna, matka má záujem len o naplnenie svojich potrieb a svojho záujmu. Tomu podriaďuje všetko a je pre svoj osobný úspech ochotná urobiť čokoľvek bez ohľadu na to, aký následok jej konanie zanechá na ostatných zúčastnených osobách, deťoch, cudzích ľuďoch, ktorých do svojho konania bezohľadne zatiahne.

 

Danko je spokojné, štastné a zdravé dieťa, je však často traumtizovaný správaním sa a konaním matky, ktorá si ide len v intenciách svojho záujmu, keď kontaktuje otca, škôlku, prípadne iné dotknuté orgány či osoby.

Kontaktujte nás

Sídlo kancelárie

Štefánikova 14
811 05 Bratislava

mob: +421 917 820 062
tel: +421 2 32 199 190
fax: +421 2 32 199 191
e-mail: agara@gkg.sk

Pobočky kancelárie

Nitrianska Blatnica č.126
956 05 Nitrianska Blatnica
(okres Topoľčany)

mob: +421 917 820 062
e-mail: agara@gkg.sk

Trenčianska cesta 603
957 01 Bánovce nad Bebravou

tel: +421 /3 853 134 09
mob: +421 908 795 986
e-mail: agara@gkg.sk