+421 2 32 199 190
 +421 917 820 062

Právne aktuality

Rozvod. Deti. BSM. Čo riešiť skôr?

Naša advokátska kancelária sa v dňoch 5. a 6. apríla 2019 zúčastnila medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom „Prax mediácie v rôznych oblastiach spoločenského života“.  V kontexte zamerania tejto konferencie sme k téme priniesli nasledujúci krátky exkurz do problematiky z pohľadu advokáta a výkonu advokátskej praxe.

čítať viac

Vyhotovenie zvukového záznamu z výsluchu maloletého dieťaťa

  Písomný záznam vyhotovený z výsluchu maloletého dieťaťa nemožno považovať za relevantný dôkaz, a to najmä preto, že v dôsledku nevyhotovenia zvukového záznamu je účastník konania vylúčený z akejkoľvek možnosti vyjadriť sa k tomuto dôkazu a oboznámiť sa so skutočným priebehom jeho vykonávania.   Najvyšší súd Slovenskej republiky v Uznesení zo dňa 27.6.2018, sp. zn.: 5Cdo/103/2018 konštatoval, že podľa ustanovenia § 98 ods. […]

čítať viac

Upomínacie konanie

Aké sú výhody podania návrhu na vydanie platobného rozkazu podľa zákona o upomínacom konaní? Aká je výška návrhového poplatku a dokedy bude návrh na vydanie platobného rozkazu vydaný?             Zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZUP“) upravuje podmienky upomínacieho konania, v ktorom sa rozhodujú výhradne spory o peňažných […]

čítať viac

Nahradenie súhlasu druhého rodiča

Môžem zmeniť meno a priezvisko dieťaťa bez súhlasu druhého rodiča? Ako mám v takomto prípade postupovať a na koho sa mám obrátiť?               Žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého dieťaťa podávajú jeho rodičia, ak sú jeho zákonnými zástupcami, ako spoločnú žiadosť. Ak ide o maloletého staršieho ako 15 rokov, musia rodičia k žiadosti priložiť jeho […]

čítať viac

Zmena mena a priezviska

Kedy si môžem zmeniť meno alebo priezvisko? Potrebujem na to súhlas manžela, prípadne druhého rodiča maloletého dieťaťa? Akú formu má mať takáto žiadosť a kam a komu ju adresovať?   Rozlišujeme dve kategórie zmien mena alebo priezviska: zmeny, na ktoré nie je potrebné povolenie, zmeny, na ktoré je potrebné povolenie okresného úradu.   Zmeny, na ktoré nie je potrebné povolenie: […]

čítať viac

Kontaktujte nás

Sídlo kancelárie

Štefánikova 14
811 05 Bratislava

mob: +421 917 820 062
tel: +421 2 32 199 190
fax: +421 2 32 199 191
e-mail: agara@gkg.sk

Pobočky kancelárie

Nitrianska Blatnica č.126
956 05 Nitrianska Blatnica
(okres Topoľčany)

mob: +421 917 820 062
e-mail: agara@gkg.sk

Trenčianska cesta 603
957 01 Bánovce nad Bebravou

tel: +421 /3 853 134 09
mob: +421 908 795 986
e-mail: agara@gkg.sk