+421 2 32 199 190
 +421 917 820 062

Právne aktuality

Nahradenie súhlasu druhého rodiča

Môžem zmeniť meno a priezvisko dieťaťa bez súhlasu druhého rodiča? Ako mám v takomto prípade postupovať a na koho sa mám obrátiť?               Žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého dieťaťa podávajú jeho rodičia, ak sú jeho zákonnými zástupcami, ako spoločnú žiadosť. Ak ide o maloletého staršieho ako 15 rokov, musia rodičia k žiadosti priložiť jeho […]

čítať viac

Zmena mena a priezviska

Kedy si môžem zmeniť meno alebo priezvisko? Potrebujem na to súhlas manžela, prípadne druhého rodiča maloletého dieťaťa? Akú formu má mať takáto žiadosť a kam a komu ju adresovať?   Rozlišujeme dve kategórie zmien mena alebo priezviska: zmeny, na ktoré nie je potrebné povolenie, zmeny, na ktoré je potrebné povolenie okresného úradu.   Zmeny, na ktoré nie je potrebné povolenie: […]

čítať viac

Príspevok na výživu rozvedeného manžela

Mám nárok na finančné zabezpečenie od bývalého manžela aj po rozvode manželstva? Čo v prípade, ak nie som schopná samostatne sa živiť a bezprostredne po rozvode manželstva potrebujem pomoc?               Zo zákona vyplýva, že po zániku manželstva dochádza súbežne aj ku zániku vzájomnej vyživovacej povinnosti medzi manželmi. Nemusí tomu však byť vždy tak. V niektorých prípadoch má […]

čítať viac

Kumulácia neodkladných opatrení upravujúcich styk s dieťaťom počas bežného roka a v čase školských prázdnin

V našej advokátskej praxi sa veľmi často stretávame so situáciami, kedy je stretávanie rodiča s dieťaťom upravený rôznymi neodkladnými opatreniami predovšetkým na obdobie bežného roka a zároveň na čas jednotlivých školských prázdnin dieťaťa. Nakoľko je táto úprava častým zdrojom konfliktov medzi samotnými rodičmi, v nasledujúcom článku Vám prinášame odpoveď na otázku, ako sa vysporiadať s kumuláciou neodkladných opatrení a ktorou úpravou sa má rodič počas prázdnin riadiť.

čítať viac

Kontaktujte nás

Sídlo kancelárie

Štefánikova 14
811 05 Bratislava

mob: +421 917 820 062
tel: +421 2 32 199 190
fax: +421 2 32 199 191
e-mail: agara@gkg.sk

Pobočky kancelárie

Nitrianska Blatnica č.126
956 05 Nitrianska Blatnica
(okres Topoľčany)

mob: +421 917 820 062
e-mail: agara@gkg.sk

Trenčianska cesta 603
957 01 Bánovce nad Bebravou

tel: +421 /3 853 134 09
mob: +421 908 795 986
e-mail: agara@gkg.sk