+421 2 32 199 190
 +421 917 820 062

Právne aktuality

Medzinárodné únosy detí VI. časť

V nadväznosti na právoplatné rozhodnutie o nariadení návratu dieťaťa do krajiny obvyklého pobytu často vyvstáva je otázka, či dieťa, resp. rodič je naďalej povinný dodržiavať zákony štátu, ktorého je dieťa štátnym občanom.

čítať viac

Medzinárodné únosy detí V. časť

V súvislosti s návratovým konaním sa v aplikačnej praxi často stretávame s ďalšími pridruženými otázkami, na ktoré litera zákona neobsahuje jednoznačné odpovede. Jedným z najčastejších problémov je existencia viacerých rôznych rodných listov maloletého dieťaťa a s tým spojená otázka určenia otcovstva k maloletému dieťaťu.

čítať viac

Medzinárodné únosy detí III. časť

Príspevok nadväzuje na sériu článkov ohľadom medzinárodných únosov detí. Zameriava sa na problém aktívnej legitimácie navrhovateľa, ako rodiča ktorý žiada dieťa navrátiť do krajiny obvyklého pôvodu a analyzujeme situáciu porušovateľa, ktorá samotnému únosu dieťaťa často predchádza.

čítať viac

Medzinárodné únosy detí II. časť

V predchádzajúcom článku sme otvorili problematiku medzinárodných detí a zisťovania názoru dieťaťa. Dnešný článok bude pokračovaním, v ktorom uvedieme, ako zisťovanie názoru dieťaťa prebieha v aplikačnej praxi súdov. V praxi sa často stáva, že súdy rozhodujú mechanicky bez skutočného zistenia skutkového stavu, bez náležitého zistenia obvyklého pobytu dieťaťa a bez zistenia názoru dieťaťa. Neraz sa stalo, že i napriek tomu, že súd […]

čítať viac

Medzinárodné únosy detí I. časť

Migrácia obyvateľstva a cezhraničné partnerstvá, teda partnerstvá, kedy muž a žena nemajú rovnaké štátne občianstvo a pochádzajú z rôznych krajín, prinášajú čoraz viac situácií, kedy sa partneri alebo manželia nevedia dohodnúť, kde bude ich dieťa vychovávané, kde a v ktorom štáte bude ich dieťa žiť.

čítať viac

Kontaktujte nás

Sídlo kancelárie

Štefánikova 14
811 05 Bratislava

mob: +421 917 820 062
tel: +421 2 32 199 190
fax: +421 2 32 199 191
e-mail: agara@gkg.sk

Pobočky kancelárie

Nitrianska Blatnica č.126
956 05 Nitrianska Blatnica
(okres Topoľčany)

mob: +421 917 820 062
e-mail: agara@gkg.sk

Trenčianska cesta 603
957 01 Bánovce nad Bebravou

tel: +421 /3 853 134 09
mob: +421 908 795 986
e-mail: agara@gkg.sk