+421 2 32 199 190
 +421 917 820 062

Striedavá starostlivosť

V prvom rade je potrebné uviesť, že striedavá starostlivosť o maloleté deti prichádza do úvahy len vtedy, ak sú rodičia schopní a ochotní otázku starostlivosti o svoje deti riešiť práve takýmto spôsobom. Takáto možnosť prichádza do úvahy aj mimo rozvodového konania. Napríklad, ak rodičia neboli nikdy zosobášení, prípadne aj počas trvania manželstva, ak rodičia nežijú v spoločnej domácnosti a nevedia sa dohodnúť na výkone spoločnej starostlivosti o dieťa. Obdobne je to možné aj kedykoľvek v čase po rozvode manželstva rodičov, ak bolo dieťa už predtým rozsudkom zverené do osobnej starostlivosti jednému rodičovi.

Striedavá starostlivosť deťom zachováva oboch rodičov a obom rodičom umožňuje svoje deti skutočne vychovávať, nielen sa s nimi navštevovať, či stretávať sa s nimi. Zároveň vyrovnáva spoločensky nežiaducu absenciu otcov v porozvodovej výchove a podporuje rovnosť mužov a žien. Ide o inštitút, ktorý zároveň vedie rodičov k väčšej zodpovednosti za vývoj detí, vyrovnáva tiež mocenské postavenie rodičov v porozvodovej výchove, a tým predchádza zneužívaniu moci jedným z nich a konfliktom.

Zo záverov mnohých sociologických výskumov vyplýva, že striedavá starostlivosť zmierňuje škodlivý účinok rozvodu manželstva rodičov, resp. rozchodu rodičov na psychiku dieťaťa a redukuje porozvodové komplikácie. Striedavá starostlivosť je prostriedkom, ktorý umožňuje rodičom, aby predstavili deťom model slušnej a civilizovanej kooperácie a komunikácie, ktorú u výhradnej osobnej starostlivosti často nenachádzame a zároveň samotným rodičom prináša čas na oddych, sebarealizáciu a rozvoj vlastnej osobnosti.

Kontaktujte nás

Sídlo kancelárie

Štefánikova 14
811 05 Bratislava

mob: +421 917 820 062
tel: +421 2 32 199 190
fax: +421 2 32 199 191
e-mail: agara@gkg.sk

Pobočky kancelárie

Nitrianska Blatnica č.126
956 05 Nitrianska Blatnica
(okres Topoľčany)

mob: +421 917 820 062
e-mail: agara@gkg.sk

Trenčianska cesta 603
957 01 Bánovce nad Bebravou

tel: +421 /3 853 134 09
mob: +421 908 795 986
e-mail: agara@gkg.sk